Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR11h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna-Carin Bogren
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10 (Kursplan)
Anm. kod E26H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20 (Kursplan)
Anm. kod E30V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK30 (Kursplan)
Anm. kod E52H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik
11FK40 (Kursplan)
Anm. kod E56V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK50 (Kursplan)
Anm. kod E50H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK60 (Kursplan)
Anm. kod E32V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75 (Kursplan)
Anm. kod E30H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Vetenskapliga perspektiv
11FK70 (Kursplan)
Anm. kod E31H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov