Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: LGGFR
Programtillfälleskod: LGGFR11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem I
11GF10 (Kursplan)
Anm. kod E27H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Fritidspedagogisk verksamhet I
11GF20 (Kursplan)
Anm. kod E33V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem
11GF31 (Kursplan)
Anm. kod E57H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan
Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
11GF32 (Kursplan)
Anm. kod E58H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem II
11GF40 (Kursplan)
Anm. kod E58V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Fritidspedagogisk verksamhet II
11GF50 (Kursplan)
Anm. kod E58H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
11GF65 (Kursplan)
Anm. kod E34V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem III; Vetenskapliga perspektiv
11GF60 (Kursplan)
Anm. kod E33V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar