Huvudmeny

Industriell ekonomi - logistikingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: KINLO
Programtillfälleskod: KINLO11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig OON
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Industriell ekonomi 2
41I01B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0544
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Kvalitet och förbättringsverktyg
41I08B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0542
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I09B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0489
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Marknadsföring för ingenjörer
TI0821 (Kursplan)
Anm. kod TEKN0543
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Industriell ekonomi 3
TI0712 (Kursplan)
Anm. kod TEKN0547
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Lean Management
41M08B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0496
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Logistikens verktyg och metoder (LOG 1)
41I03B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0546
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0545
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar

Hösten 2013

Flervariabelanalys
41E05B (Kursplan)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Industriell IT och styrteknik
TE051A (Kursplan)
Anm. kod C12H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Materialplanering och styrning på grundnivå
TI6612 (Kursplan)
Anm. kod C03H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 25 okt
Projektarbete 2 inom logistik
TI121C (Kursplan)
Anm. kod C61H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Supply Chain Management & Inköp (LOG 2)
41I04B (Kursplan)
Anm. kod C04H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt

Våren 2014

Examensarbete i Industriell ekonomi
41I08E (Kursplan)
Anm. kod C22V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun
Logistik och demand chain management
TI6112 (Kursplan)
Anm. kod C50V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Produktionssimulering
TM081B (Kursplan)
Anm. kod C85V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 4 jun

Hösten 2014

Miljökunskap och miljöskydd
TT061A (Kursplan)
Anm. kod C94H4
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Projektteknik
TT141B (Kursplan)
Anm. kod C93H4
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov