Huvudmeny

Magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård

60 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: VAMAS
Programtillfälleskod: VAMAS11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Henrik Andersson
Studievägledare Leane Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Akutvård
62AA01 (Kursplan)
Anm. kod T0001116
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Vårdande bedömning vid akuta tillstånd inom akutsjukvård
62AV01 (Kursplan)
Anm. kod T0001117
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård
62AX01 (Kursplan)
Anm. kod T0001120
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Professionsstärkande ledarskap
62AP01 (Kursplan)
Anm. kod T0001118
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Vetenskaplig metod - kvalitativa och kvantitativa ansatser
62AM01 (Kursplan)
Anm. kod T0001119
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar