Huvudmeny

Magisterutbildning i Applied Textile Management

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: DMAAT
Programtillfälleskod: DMAAT11h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig JST
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01 (Kursplan)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01 (Kursplan)
Anm. kod D84H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01 (Kursplan)
Anm. kod D72H1
Typ Obl.
Period 28 nov - 1 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01 (Kursplan)
Anm. kod D73H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Efterfrågeprognoser
52DF01 (Kursplan)
Anm. kod D07V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Examensarbete i tillämpat textilt management
TET013 (Kursplan)
Anm. kod D16V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Fältstudie
TFS013 (Kursplan)
Anm. kod D61V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Hållbar design
52HD01 (Kursplan)
Anm. kod D22V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Konsten att bedriva affärer
52AB01 (Kursplan)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar