Huvudmeny

Magisterutbildning i Fashion Management med inriktning modemarknadsföring

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: DMAFM
Programtillfälleskod: DMAFM11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig LISH
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Fashion Brand Management
52FB02 (Kursplan)
Anm. kod D74H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Fashion Retail Marketing
52FR01 (Kursplan)
Anm. kod D75H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Fashion Visual Communication
52VK01 (Kursplan)
Anm. kod D76H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01 (Kursplan)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov

Våren 2012

Examensarbete i Fashion Management med inr. modemarknadsföring
SEF013 (Kursplan)
Anm. kod D14V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01 (Kursplan)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar
Konsumentbeteende i modesektorn
52KM01 (Kursplan)
Anm. kod D24V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb