Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: SAFMA
Programtillfälleskod: SAFMA11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig LISH
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Fashion Brand Management
52FB02 (Kursplan)
Anm. kod D88H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Fashion Retail Marketing
52FR01 (Kursplan)
Anm. kod D75H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Fashion Visual Communication
52VK01 (Kursplan)
Anm. kod D76H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01 (Kursplan)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov

Våren 2012

Konsten att bedriva affärer
52AB01 (Kursplan)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar
Konsumentbeteende i modesektorn
52KM01 (Kursplan)
Anm. kod D24V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Projektledning och entreprenörskap
52PL01 (Kursplan)
Anm. kod D25V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01 (Kursplan)
Anm. kod D26V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2012

Avancerad detaljhandel
52AD01
Anm. kod D112H
Typ Obl.
Period 3 sep - 7 okt
Fältstudie i textilt management
52FS01 (Kursplan)
Anm. kod D40H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Konsumentbeteende i modesektorn II
52KB01 (Kursplan)
Anm. kod D111H
Typ Obl.
Period 8 okt - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete i textilt management
52TM01 (Kursplan)
Anm. kod D10V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun