Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: TASTE
Programtillfälleskod: TASTE11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig JST
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01 (Kursplan)
Anm. kod D70H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01 (Kursplan)
Anm. kod D90H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01 (Kursplan)
Anm. kod D72H1
Typ Obl.
Period 28 nov - 1 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01 (Kursplan)
Anm. kod D73H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Efterfrågeprognoser
52DF01 (Kursplan)
Anm. kod D07V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Fältstudie
TFS013 (Kursplan)
Anm. kod D61V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Hållbar design
52HD01 (Kursplan)
Anm. kod D22V2
Typ Valbar.
Period 16 jan - 19 feb
Konsten att bedriva affärer
52AB01 (Kursplan)
Anm. kod D23V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar
Projektledning och entreprenörskap
52PL01 (Kursplan)
Anm. kod D25V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01 (Kursplan)
Anm. kod D26V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun

Hösten 2012

Avancerad inköpskurs
52AI01 (Kursplan)
Anm. kod D113H
Typ Obl.
Period 3 sep - 7 okt
Fältstudie i textilt management
52FS01 (Kursplan)
Anm. kod D40H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
52RR01 (Kursplan)
Anm. kod D108H
Typ Obl.
Period 8 okt - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete i textilt management
52TM01 (Kursplan)
Anm. kod D29V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun