Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: SGOPU
Programtillfälleskod: SGOPU11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programadministratör Ewa Rolling
Studievägledare Susanne Fogelkvist
Biträdande programansvarig Tora Dahl Jakobsen
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A (Kursplan)
Anm. kod E34H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Mångfald i arbetslivet
SML01A (Kursplan)
Anm. kod E33H1
Typ Obl.
Period 3 okt - 6 nov
Organisation, samhälle och individ
SOI01A (Kursplan)
Anm. kod E32H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt

Våren 2012

Ekonomistyrning
11ES00 (Kursplan)
Anm. kod E23V2
Typ Obl.
Period 30 apr - 3 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00 (Kursplan)
Anm. kod E24V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 29 apr
Psykosociala aspekter
SPA01B (Kursplan)
Anm. kod E25V2
Typ Obl.
Period 20 feb - 25 mar
Rekrytering
11RE00 (Kursplan)
Anm. kod E26V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb

Hösten 2012

Arbetsvetenskap 1A: Det moderna arbetslivets framväxt
SAB10A (Kursplan)
Anm. kod E04H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Arbetsvetenskap 1B: Arbetsliv och arbetsmarknad
SAB20A (Kursplan)
Anm. kod E05H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Arbetsvetenskap 1C: Arbetsvetenskapens klassiker
SAB30A (Kursplan)
Anm. kod E06H2
Typ Valbar.
Period 17 dec - 20 jan
Arbetsvetenskap 1D: Introduktion till vetenskapsteori och metod
SAB40A (Kursplan)
Anm. kod E07H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 16 dec
Psykologi 1A: Psykologins klassiska skolor och perspektiv
11OP10 (Kursplan)
Anm. kod E11H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Psykologi 1B: Personlighet och intelligens
11OP20 (Kursplan)
Anm. kod E12H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Psykologi 1C: Kognitiva perspektiv
11OP30 (Kursplan)
Anm. kod E13H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 16 dec
Psykologi 1D: Socialpsykologi
11OP40 (Kursplan)
Anm. kod E14H2
Typ Valbar.
Period 17 dec - 20 jan
Sociologi 1A: Sociologiska grundperspektiv
SOC10A (Kursplan)
Anm. kod E18H2
Typ Valbar.
Period 3 sep - 7 okt
Sociologi 1B: Välfärd och ojämlikhet
SOC20A (Kursplan)
Anm. kod E19H2
Typ Valbar.
Period 8 okt - 11 nov
Sociologi 1C: Modern sociologisk teori
SOC30A (Kursplan)
Anm. kod E20H2
Typ Valbar.
Period 17 dec - 20 jan
Sociologi 1D: Introduktion till vetenskapsteori och metod
SOC401 (Kursplan)
Anm. kod E21H2
Typ Valbar.
Period 12 nov - 16 dec

Våren 2013

Arbetsvetenskap 1E: Organisation och ledarskap
SAB501 (Kursplan)
Anm. kod E43V3
Typ Valbar.
Period 21 jan - 24 feb
Arbetsvetenskap 1F: Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
SAB601 (Kursplan)
Anm. kod E44V3
Typ Valbar.
Period 25 feb - 31 mar
Arbetsvetenskap 1G: Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA70 (Kursplan)
Anm. kod E45V3
Typ Valbar.
Period 1 apr - 5 maj
Arbetsvetenskap 1H: Tillämpningsarbete
SAB801 (Kursplan)
Anm. kod E46V3
Typ Valbar.
Period 6 maj - 9 jun
Psykologi 1E: Utveckling och hälsa
11OP50 (Kursplan)
Anm. kod E47V3
Typ Valbar.
Period 21 jan - 24 feb
Psykologi 1F: Människans drivkrafter
SPS611 (Kursplan)
Anm. kod E48V3
Typ Valbar.
Period 25 feb - 31 mar
Psykologi 1G: Kvantitativ metod
11OP70 (Kursplan)
Anm. kod E49V3
Typ Valbar.
Period 1 apr - 5 maj
Psykologi 1H: Kvalitativ metod
11OP80 (Kursplan)
Anm. kod E50V3
Typ Valbar.
Period 6 maj - 9 jun
Sociologi 1E: Socialpsykologi, modernitet och identitet
11OS50 (Kursplan)
Anm. kod E51V3
Typ Valbar.
Period 21 jan - 24 feb
Sociologi 1F: Makrosociologi
SOC601 (Kursplan)
Anm. kod E52V3
Typ Valbar.
Period 25 feb - 31 mar
Sociologi 1G: Kvantitativ och kvalitativ metod
11OS70 (Kursplan)
Anm. kod E53V3
Typ Valbar.
Period 1 apr - 5 maj
Sociologi 1H: Tillämpningsarbete
SOC801 (Kursplan)
Anm. kod E54V3
Typ Valbar.
Period 6 maj - 9 jun

Hösten 2013

Arbetsvetenskap 2A: Identitet och styrning i dagens arbetsliv
SAB102 (Kursplan)
Anm. kod E14H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Arbetsvetenskap 2B: Samhällsvetenskaplig metod
11OA95 (Kursplan)
Anm. kod E15H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 10 nov
Arbetsvetenskap 2C: Uppsats
SAB312 (Kursplan)
Anm. kod E16H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan
Psykologi 2A: Forskningsmetod
11OP90 (Kursplan)
Anm. kod E17H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Psykologi 2A: Perspektiv på människa och vetenskap
11OP95 (Kursplan)
Anm. kod E18H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 10 nov
Psykologi 2B: Uppsats
SPS212 (Kursplan)
Anm. kod E19H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan
Sociologi 2A: Identitet och styrning i dagens arbetsliv
SOC102 (Kursplan)
Anm. kod E20H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Sociologi 2B: Samhällsvetenskaplig metod
11OS95 (Kursplan)
Anm. kod E21H3
Typ Valbar.
Period 7 okt - 10 nov
Sociologi 2C: Uppsats
SOC312 (Kursplan)
Anm. kod E22H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Arbetsrätt
JAR101 (Kursplan)
Anm. kod E40V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Projektarbete
SPR002 (Kursplan)
Anm. kod E41V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 4 maj
Utvärdering
SUT002 (Kursplan)
Anm. kod E42V4
Typ Obl.
Period 5 maj - 8 jun

Våren 2015

Sociologi 2C: Uppsats
SOC312 (Kursplan)
Anm. kod E74V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun