Huvudmeny

Sjuksköterskeutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Ingela Rydström
Studievägledare Leane Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Humanbiologi
MHU011 (Kursplan)
Anm. kod T0000886
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
VVI011 (Kursplan)
Anm. kod T0000885
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2012

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000888
Typ Obl.
Period 6 feb - 3 jun
Mikrobiologi och vårdhygien
61SM01 (Kursplan)
Anm. kod T0000887
Typ Obl.
Period 16 jan - 5 feb

Hösten 2012

Farmakologi och läkemedelsräkning
61SF01 (Kursplan)
Anm. kod T0000890
Typ Obl.
Period 15 okt - 25 nov
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
61SO01 (Kursplan)
Anm. kod T0000889
Typ Obl.
Period 3 sep - 14 okt
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01 (Kursplan)
Anm. kod T0000891
Typ Obl.
Period 26 nov - 20 jan

Våren 2013

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01 (Kursplan)
Anm. kod T0000893
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01 (Kursplan)
Anm. kod T0000894
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01 (Kursplan)
Anm. kod T0000892
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
61SU01 (Kursplan)
Anm. kod F31H3
Typ Obl.
Period 23 dec - 19 jan
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01 (Kursplan)
Anm. kod F34H3
Typ Obl.
Period 18 nov - 22 dec
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01 (Kursplan)
Anm. kod F33H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01 (Kursplan)
Anm. kod F32H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt
Komplex vård
61SK01 (Kursplan)
Anm. kod F37H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 22 dec
Komplex vård
61SK01 (Kursplan)
Anm. kod F36H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 17 nov
Komplex vård
61SK01 (Kursplan)
Anm. kod F35H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 13 okt
Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
61SV01 (Kursplan)
Anm. kod F38H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 okt
Pediatrisk omvårdnad
61SD01 (Kursplan)
Anm. kod F39H3
Typ Valbar.
Period 14 okt - 17 nov
Smärta och smärtlindring
61SS01 (Kursplan)
Anm. kod F40H3
Typ Valbar.
Period 18 nov - 22 dec

Våren 2014

Examensarbete
61SX01 (Kursplan)
Anm. kod F05V4
Typ Obl.
Period 24 feb - 4 maj
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
61SL01 (Kursplan)
Anm. kod F24V4
Typ Obl.
Period 5 maj - 8 jun
Vetenskaplig teori och metod
61ST01 (Kursplan)
Anm. kod F26V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 feb