Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Eva Lagerström
Studievägledare Leane Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000977
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Anestesiologi
62NA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000982
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11 (Kursplan)
Anm. kod T0000983
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX01 (Kursplan)
Anm. kod T0000985
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP21 (Kursplan)
Anm. kod T0000984
Typ Obl.
Period 30 jan - 8 apr