Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig ikki
Studievägledare Leane Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01 (Kursplan)
Anm. kod T0001012
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Folkhälsa och folkhälsoarbete
62DF01 (Kursplan)
Anm. kod T0001010
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och vårdutveckling
62DL01 (Kursplan)
Anm. kod T0001011
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård
62DB01 (Kursplan)
Anm. kod T0001013
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
62DÄ01
Anm. kod T0001014
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01 (Kursplan)
Anm. kod T0001015
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov