Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Jonas Karlsson
Studievägledare Leane Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000977
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Intensivvårdsteknik
62II01 (Kursplan)
Anm. kod T0000987
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Vårdande bedömning inom intensivvård
62IV01 (Kursplan)
Anm. kod T0000986
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2012

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX02 (Kursplan)
Anm. kod T0000989
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Omvårdnad inom intensivvård
62IO01 (Kursplan)
Anm. kod T0000988
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun