Huvudmeny

Textil produktutveckling och entreprenörskap

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2011
Programkod: TGDEP
Programtillfälleskod: DEPEN11h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Stig Nilsson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2011

Design Management
SDM02C (Kursplan)
Anm. kod D21H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Företagsekonomi med inriktning mot affärs- och produktutveckling
SFP01A (Kursplan)
Anm. kod D22H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
SGA011 (Kursplan)
Anm. kod D69H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Väveriteknik I
TVT021 (Kursplan)
Anm. kod D24H1
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2012

Färg och beredning med funktionella applikationer
51FA01 (Kursplan)
Anm. kod D20V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Industridesign grundkurs
TID02A (Kursplan)
Anm. kod D43V2
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Konfektionsteknik
51KT01 (Kursplan)
Anm. kod D44V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar
Textil materiallära - grundkurs
51TG01 (Kursplan)
Anm. kod D46V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 25 mar

Hösten 2012

Funktionell textil
51FT01 (Kursplan)
Anm. kod D74H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Textil fördjupning - innovation
51TF01 (Kursplan)
Anm. kod D87H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Trikåteknik
TTV10A (Kursplan)
Anm. kod D57H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Entreprenörskap och affärsutveckling
SEA01B (Kursplan)
Anm. kod D23V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Projektbaserat textilt utvecklingsarbete
51UT01 (Kursplan)
Anm. kod D50V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 9 jun

Hösten 2013

Färglära för produktutveckling
TFP011 (Kursplan)
Anm. kod D38H3
Typ Obl.
Period 30 sep - 10 nov
Hållbar textil utveckling
51HT01 (Kursplan)
Anm. kod D39H3
Typ Obl.
Period 23 dec - 19 jan
Produktutveckling - Varukonstruktion
51PV20 (Kursplan)
Anm. kod D40H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 29 sep
Projekt och projektplanering
51PP20 (Kursplan)
Anm. kod D92H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 22 dec
Textil projekt- och affärsutveckling
TPA012 (Kursplan)
Anm. kod D41H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Digital produktvisualisering
51DV01 (Kursplan)
Anm. kod D09V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 9 feb
Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap
TET012 (Kursplan)
Anm. kod D18V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation
51SM01 (Kursplan)
Anm. kod D38V4
Typ Obl.
Period 10 feb - 30 mar
Vetenskaplig metod för textil produktutveckling
51MT01 (Kursplan)
Anm. kod D62V4
Typ Obl.
Period 3 mar - 30 mar