Huvudmeny

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

270 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: LASEA
Programtillfälleskod: LASEA12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Helena Bergmann
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, I
117910 (Kursplan)
Anm. kod E65H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
11SV20 (Kursplan)
Anm. kod E19V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, II
117931 (Kursplan)
Anm. kod E37H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
11EN40 (Kursplan)
Anm. kod E61V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I
11S250 (Kursplan)
Anm. kod E67H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Ämnesdidaktiska studier i engelska för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
11EN69 (Kursplan)
Anm. kod E64V5
Typ Obl.
Period v 14 - v 23
Ämnesdidaktiska studier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
11S269 (Kursplan)
Anm. kod E61V5
Typ Obl.
Period v 14 - v 23
Ämnesstudier i engelska för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
11EN68 (Kursplan)
Anm. kod E58V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 13
Ämnesstudier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
11S268 (Kursplan)
Anm. kod E53V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 13

Hösten 2015

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II
C1SV75 (Kursplan)
Anm. kod A97H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II; Från runor till rap
C2SV70 (Kursplan)
Anm. kod E92H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov

Våren 2016

Examensarbete I; Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
12EN88 (Kursplan)
Anm. kod C48V6
Typ Valbar.
Period 28 mar - 5 jun
Examensarbete I; Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
12S288 (Kursplan)
Anm. kod C52V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Examensarbete I; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
12SV88 (Kursplan)
Anm. kod C49V6
Typ Valbar.
Period 28 mar - 5 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III; Vetenskapliga perspektiv
127980 (Kursplan)
Anm. kod C47V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Examensarbete II; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
C2SV98 (Kursplan)
Anm. kod L35H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Litteraturvetenskaplig analys
C2SV90 (Kursplan)
Anm. kod L33H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 18 sep
Vetenskapliga perspektiv på svenskämnets didaktik för högstadiet
C2SV94 (Kursplan)
Anm. kod L34H6
Typ Obl.
Period 19 sep - 6 nov