Huvudmeny

Civilekonomprogrammet

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Tina Carlson Ingdahl
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Makroekonomi
SMA101 (Kursplan)
Anm. kod IDA01206
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A (Kursplan)
Anm. kod IDA01207
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01209
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Statistik I
21ST1A (Kursplan)
Anm. kod IDA01208
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Ekonomistyrning I
21ES1B (Kursplan)
Anm. kod IDA01213
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Internationell ekonomi
SIE01A (Kursplan)
Anm. kod IDA01212
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Marknadsföring för ekonomer
SMG011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01211
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Mikroekonomi
SMI01A (Kursplan)
Anm. kod IDA01210
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar

Hösten 2013

Affärsjuridik I
JAF021 (Kursplan)
Anm. kod A99H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 20 jan
Finansiell planering
SFI011 (Kursplan)
Anm. kod A100H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Strategisk marknadsföring
SSM011 (Kursplan)
Anm. kod A101H
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan

Våren 2014

Externredovisning
SEX01B (Kursplan)
Anm. kod A54V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Finansiell ekonomi
21FE1B (Kursplan)
Anm. kod A38V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Kreativt management
SKM011 (Kursplan)
Anm. kod A39V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
21PM2C (Kursplan)
Anm. kod A84V4
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Statistik II
NST011 (Kursplan)
Anm. kod A69V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun

Hösten 2014

Balanserat management
SBM012 (Kursplan)
Anm. kod A69H4
Gruppnamn MANG
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022 (Kursplan)
Anm. kod A15H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C (Kursplan)
Anm. kod A16H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Ekonomistyrning II
21EK1C (Kursplan)
Anm. kod A16H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Finansieringsteori
21FT1C (Kursplan)
Anm. kod A70H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Marknadskommunikation
SMK012 (Kursplan)
Anm. kod A71H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022 (Kursplan)
Anm. kod A17H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Performative Management Revision
SPV012 (Kursplan)
Anm. kod A18H4
Gruppnamn MANG
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Redovisningens informationssystem
NRD021 (Kursplan)
Anm. kod A72H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C (Kursplan)
Anm. kod A19H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Skatterätt I
JSK01G (Kursplan)
Anm. kod A01H4
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032 (Kursplan)
Anm. kod A73H4
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Affärsjuridik II
JAF211 (Kursplan)
Anm. kod A63V5
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod A97V5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period v 04 - v 13
Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod A19V5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A75V5
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A75V5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A75V5
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Fallstudie i redovisningspraktik
21FP1C (Kursplan)
Anm. kod A29V5
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod A71V5
Gruppnamn MANG
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod A71V5
Gruppnamn REDO
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod A71V5
Gruppnamn MFÖR
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Performativ fallstudie i managementpraktik
21PF1C (Kursplan)
Anm. kod A54V5
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
21PM2C (Kursplan)
Anm. kod A80V5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun

Hösten 2015

Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023 (Kursplan)
Anm. kod A75H5
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod A69H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod A69H5
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod A69H5
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod A69H5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Internationell redovisning
22IR1D (Kursplan)
Anm. kod A74H5
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Konsumentbeteende
SKB013 (Kursplan)
Anm. kod A72H5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod A61H5
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod A61H5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod A61H5
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod A61H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D (Kursplan)
Anm. kod A73H5
Gruppnamn MANG
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013 (Kursplan)
Anm. kod A60H5
Gruppnamn MFÖR
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D (Kursplan)
Anm. kod A90V6
Gruppnamn REDO
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun