Huvudmeny

Dataekonomutbildningen

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna Palmquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Marknadsföring för ekonomer
SMG011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01123
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A (Kursplan)
Anm. kod IDA01125
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
System- och organisationsteori
NSO011
Anm. kod IDA01122
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Systemanalys och design
NSA011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01105
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Finansiell planering
SFI011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01178
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Grundläggande programmering med C#
NGC011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01118
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01120
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01119
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar

Hösten 2013

Databasteknik
NDA01G (Kursplan)
Anm. kod A24H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B (Kursplan)
Anm. kod A25H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Externredovisning
SEX01B (Kursplan)
Anm. kod A26H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
21OB1B (Kursplan)
Anm. kod A118H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Förändringsarbete och design av informationssystem
21FD1B (Kursplan)
Anm. kod A05V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Internationellt ledarskap
21IL1B (Kursplan)
Anm. kod A06V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
21OB2B (Kursplan)
Anm. kod A80V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Strategisk marknadsföring
SSM011 (Kursplan)
Anm. kod A08V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar

Hösten 2014

Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022 (Kursplan)
Anm. kod A15H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C (Kursplan)
Anm. kod A16H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022 (Kursplan)
Anm. kod A17H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Performative Management Revision
SPV012 (Kursplan)
Anm. kod A18H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C (Kursplan)
Anm. kod A19H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Systemarkitekturer
21SA1C (Kursplan)
Anm. kod A20H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Systemutvecklingsprojekt
21SU1C (Kursplan)
Anm. kod A08H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

Forskningsmetoder inom informationsteknologi
21FI1C (Kursplan)
Anm. kod A78V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C (Kursplan)
Anm. kod A91V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 13
Projektledning
NPL01G (Kursplan)
Anm. kod A66V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C (Kursplan)
Anm. kod A92V5
Typ Obl.
Period v 14 - v 23
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C (Kursplan)
Anm. kod A35V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun