Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: TGENE
Programtillfälleskod: KENER12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Päivi Ylitervo
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Envariabelanalys
41A02A (Kursplan)
Anm. kod C179H
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec
Förnyelsebar energi
41N15A (Kursplan)
Anm. kod TEKN0608
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Grundläggande matematik
TT011A (Kursplan)
Anm. kod TEKN0529
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Introduktion Energiteknik
TK2211 (Kursplan)
Anm. kod TEKN0607
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Linjär algebra
41A01A (Kursplan)
Anm. kod C158H
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 3 sep - 28 okt
Naturvetenskap
TT041A (Kursplan)
Anm. kod TEKN0531
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 29 okt - 23 dec

Våren 2013

Elteknik
41N04B (Kursplan)
Anm. kod TEKN0609
Typ Obl.
Period 21 jan - 8 aug
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
41B02A (Kursplan)
Anm. kod TEKN0610
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Termodynamik
TT051A (Kursplan)
Anm. kod C23V3
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Ventilation och uppvärmningssystem
TB0121 (Kursplan)
Anm. kod TEKN0611
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun

Hösten 2013

Energiteknik I
41K02B (Kursplan)
Anm. kod C43H3
Typ Obl.
Period 16 sep - 27 okt
Envariabelanalys
41A02A (Kursplan)
Anm. kod C44H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Flervariabelanalys
41E05B (Kursplan)
Anm. kod C108H
Typ Valfri.
Period 28 okt - 23 mar
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311 (Kursplan)
Anm. kod C45H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Industriell IT och styrteknik
TE051A (Kursplan)
Anm. kod C12H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Linjär algebra
41A01A (Kursplan)
Anm. kod C62H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A (Kursplan)
Anm. kod C47H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec

Våren 2014

Biologisk och termisk energiåtervinning
41N07B (Kursplan)
Anm. kod C05V4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Elkraftteknik
TE091B (Kursplan)
Anm. kod C13V4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Ellära och elkretsteori
41N12B (Kursplan)
Anm. kod C14V4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Energiteknik II
41N05B (Kursplan)
Anm. kod C17V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Ventilations- och uppvärmningssystem optimering
41N06B (Kursplan)
Anm. kod C79V4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Vindkraftteknik
41N10B (Kursplan)
Anm. kod C80V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar

Hösten 2014

CAD för VVS-installationer
41N14C (Kursplan)
Anm. kod C25H4
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 3 nov - 18 jan
El-CAD och ritteknik
TE2311 (Kursplan)
Anm. kod C26H4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C (Kursplan)
Anm. kod C28H4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C (Kursplan)
Anm. kod C27H4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Marknadsföring för ingenjörer
41I28M (Kursplan)
Anm. kod C29H4
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 3 nov - 18 jan
Projektteknik
TT141B (Kursplan)
Anm. kod C30H4
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Projektteknik
TT141B (Kursplan)
Anm. kod C18H4
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan

Våren 2015

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C (Kursplan)
Anm. kod C21V5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E (Kursplan)
Anm. kod C22V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Fjärrvärme
41N16C (Kursplan)
Anm. kod C23V5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Industriell energihushållning
41N11C (Kursplan)
Anm. kod C24V5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Kraftelektronik
41N13C (Kursplan)
Anm. kod C25V5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311 (Kursplan)
Anm. kod C38H5
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311 (Kursplan)
Anm. kod C38H5
Gruppnamn El
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A (Kursplan)
Anm. kod C16H5
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A (Kursplan)
Anm. kod C16H5
Gruppnamn El
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Tillämpad matematik och statistik
A105TG (Kursplan)
Anm. kod C94H5
Gruppnamn El
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Tillämpad matematik och statistik
A105TG (Kursplan)
Anm. kod C94H5
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 31 aug - 1 nov