Huvudmeny

Event Management

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: SGEMA
Programtillfälleskod: SGEMA12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anders Hultén
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Entreprenörskap och försäljning
21EF1A (Kursplan)
Anm. kod IDA01195
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Event som upplevelseproduktion
ÖEU011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01190
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Grundläggande marknadsföring för event
21ME1A (Kursplan)
Anm. kod IDA01197
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Redovisning för event
SRV011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01196
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Event IT
NEI011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01198
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Eventledning och praktiskt eventarbete
ÖVE011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01201
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Organisering av event I
ÖOE011 (Kursplan)
Anm. kod IDA01200
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Projektledning för event
21PE1A (Kursplan)
Anm. kod IDA01199
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar

Hösten 2013

Eventmarknadsföring
21EM1C (Kursplan)
Anm. kod A80H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Professionell försäljning
21PF1A (Kursplan)
Anm. kod A78H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Storytelling som management av event
ÖST011 (Kursplan)
Anm. kod A81H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Strategisk marknadsföring för Event
21SE1B (Kursplan)
Anm. kod A79H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Ekonomistyrning för event
21EV1A (Kursplan)
Anm. kod A52V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Organisering av event II
SOE201 (Kursplan)
Anm. kod A61V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Projektbaserat utvecklingsarbete
21PR1A (Kursplan)
Anm. kod A63V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Strategisk destinationsutveckling genom event
21DU1B (Kursplan)
Anm. kod A70V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun

Hösten 2014

Praktik för event managers
21PE1C (Kursplan)
Anm. kod A62H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C (Kursplan)
Anm. kod A53V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C (Kursplan)
Anm. kod A52V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Säljledning för event
21SL1B (Kursplan)
Anm. kod A51V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar