Huvudmeny

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: LGFÖB
Programtillfälleskod: LGFÖB12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Annika Malm
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB10 (Kursplan)
Anm. kod E72H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 2 jun

Våren 2013

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB20 (Kursplan)
Anm. kod E26V3
Typ Obl.
Period 20 maj - 1 sep

Hösten 2013

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB40 (Kursplan)
Anm. kod E68H3
Typ Obl.
Period 18 nov - 19 jan
Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB30 (Kursplan)
Anm. kod E67H3
Typ Obl.
Period 26 aug - 17 nov

Våren 2014

Didaktik,estetiska lärprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik för pedagogiskt verksamma
12FB60 (Kursplan)
Anm. kod E75V4
Typ Obl.
Period 9 jun - 31 aug
Utbildningsvetenskaplig kärna II för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB50 (Kursplan)
Anm. kod E22V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 1 jun

Hösten 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan; Vetenskapliga perspektiv
11FB70 (Kursplan)
Anm. kod E35H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan
11FB75 (Kursplan)
Anm. kod E71V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 23