Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: LGGFR
Programtillfälleskod: LGGFR12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem I
11GF10 (Kursplan)
Anm. kod E59H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Fritidspedagogisk verksamhet I
11GF20 (Kursplan)
Anm. kod E33V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem
11GF31 (Kursplan)
Anm. kod E59H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 19 jan
Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
11GF32 (Kursplan)
Anm. kod E60H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem II
11GF41 (Kursplan)
Anm. kod E23V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Fritidspedagogisk verksamhet II
11GF50 (Kursplan)
Anm. kod E21H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
11GF65 (Kursplan)
Anm. kod E29V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem III; Vetenskapliga perspektiv
11GF60 (Kursplan)
Anm. kod E28V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar