Huvudmeny

Magisterutbildning i Applied Textile Management

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: DMAAT
Programtillfälleskod: DMAAT12h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig JST
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Skaraborgsvägen 3

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01 (Kursplan)
Anm. kod D11H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01 (Kursplan)
Anm. kod D12H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01 (Kursplan)
Anm. kod D13H2
Typ Obl.
Period 3 dec - 6 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01 (Kursplan)
Anm. kod D14H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Examensarbete i tillämpat textilt management
TET013 (Kursplan)
Anm. kod D03V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01 (Kursplan)
Anm. kod D02V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 31 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01 (Kursplan)
Anm. kod D01V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb