Huvudmeny

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD112h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Kursrapport_MADI11_MADI12_FK_SkolbiblIKTNyaMedier_V13.pdf
Kursrapport_MADI11_MADI12_FK_Skolinfosöklär_V13.pdf
Kursrapport_MADI12_IntroKO_H12.pdf
Kursrapport_MADI12_MADT12_Interaktionsdesign_V13.pdf
Kursrapport_MADI12_MADT12_VetPubl_H12.pdf
Kursrapport_MADI12_XML_KontrVokab_H12.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Examensarbete på magisternivå
32FEA1 (Kursplan)
Anm. kod B59H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Examensarbete på masternivå
32FEX1 (Kursplan)
Anm. kod B60H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Forskningsmetoder, distans
32IFM1 (Kursplan)
Anm. kod B55H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Informationsåtkomst
32IIÅ1 (Kursplan)
Anm. kod B44H3
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan
Verksamhetsförlagt projektarbete
32IVP1 (Kursplan)
Anm. kod B42H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov

Våren 2014

Masteruppsats, distans
32IUP1 (Kursplan)
Anm. kod B18V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun