Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: TASTE
Programtillfälleskod: TASTE12h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig JST
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01 (Kursplan)
Anm. kod D30H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01 (Kursplan)
Anm. kod D33H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01 (Kursplan)
Anm. kod D13H2
Typ Obl.
Period 3 dec - 6 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01 (Kursplan)
Anm. kod D14H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Efterfrågeprognoser
52DF01 (Kursplan)
Anm. kod D13V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01 (Kursplan)
Anm. kod D02V3
Typ Obl.
Period 25 feb - 31 mar
Projektledning och entreprenörskap
52PL01 (Kursplan)
Anm. kod D12V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01 (Kursplan)
Anm. kod D01V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 feb

Hösten 2013

Fältstudie i textilt management
52FS01 (Kursplan)
Anm. kod D20H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Management och estetik på avancerad nivå
52ME02 (Kursplan)
Anm. kod D104H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
52RR01 (Kursplan)
Anm. kod D21H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Examensarbete i textilt management
52TM01 (Kursplan)
Anm. kod D19V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun