Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: SGOPS
Programtillfälleskod: SGOPS12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Goran Puaca
Studievägledare Susanne Fogelkvist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A (Kursplan)
Anm. kod E01H2
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Introduktion till vetenskapsteori och metod
11OU20 (Kursplan)
Anm. kod E02H2
Typ Obl.
Period 8 okt - 11 nov
Organisation, bildning och profession
11OU10 (Kursplan)
Anm. kod E03H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 7 okt

Våren 2013

Arbetsrätt
11AR10 (Kursplan)
Anm. kod E37V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Ekonomistyrning
11ES00 (Kursplan)
Anm. kod E39V3
Typ Obl.
Period 6 maj - 9 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00 (Kursplan)
Anm. kod E38V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 5 maj

Hösten 2013

Arbetsvetenskaplig teori
11OA33 (Kursplan)
Anm. kod E08H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Det moderna arbetslivets framväxt
11OA30 (Kursplan)
Anm. kod E09H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt
Psykosociala aspekter
11OU30 (Kursplan)
Anm. kod E10H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov

Våren 2014

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
11OA43 (Kursplan)
Anm. kod E54V4
Typ Obl.
Period 24 feb - 30 mar
Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA45 (Kursplan)
Anm. kod E55V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 4 maj
Organisation och ledarskap
11OA40 (Kursplan)
Anm. kod E53V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 feb
Tillämpningsarbete
11OA48 (Kursplan)
Anm. kod E56V4
Typ Obl.
Period 5 maj - 8 jun

Hösten 2014

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet
11OU53 (Kursplan)
Anm. kod E57H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 9 nov
HR i teori och praktik
11OU58 (Kursplan)
Anm. kod E72H4
Typ Obl.
Period 15 dec - 16 jan
Rekrytering
11OU50 (Kursplan)
Anm. kod E59H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt
Utvärdering
11OU55 (Kursplan)
Anm. kod E71H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 14 dec

Våren 2015

Identitet och styrning i dagens arbetsliv
11OA60 (Kursplan)
Anm. kod E62V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 08
Kandidatuppsats
11OA68 (Kursplan)
Anm. kod E73V5
Typ Obl.
Period v 14 - v 23
Samhällsvetenskaplig metod
11OA63 (Kursplan)
Anm. kod E72V5
Typ Obl.
Period v 09 - v 13

Utbildningsrådet på OPUS-programmet

Valbara kurser på OPUS-programmet