Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GAMBU
Programtillfälleskod: GAMBU12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Björn-Ove Suserud
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000991
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Prehospital akutsjukvård vid trauma
62MP01 (Kursplan)
Anm. kod T0001123
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård
62MV01 (Kursplan)
Anm. kod T0000992
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Ambulanssjukvård
62MA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000994
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård
62MX02 (Kursplan)
Anm. kod T0000995
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun