Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Eva Lagerström
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000991
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Anestesiologi
62NA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000996
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11 (Kursplan)
Anm. kod T0000997
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX01 (Kursplan)
Anm. kod T0000999
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP21 (Kursplan)
Anm. kod T0000998
Typ Obl.
Period 4 feb - 14 apr