Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig ikki
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01 (Kursplan)
Anm. kod T0001018
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Folkhälsa och folkhälsoarbete
62DF01 (Kursplan)
Anm. kod T0001016
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Ledarskap och vårdutveckling
62DL01 (Kursplan)
Anm. kod T0001017
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2013

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsa
62DB02 (Kursplan)
Anm. kod T0001019
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
62DÄ01 (Kursplan)
Anm. kod T0001020
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01 (Kursplan)
Anm. kod F01H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov