Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2012
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE12h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Berit Lindahl
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2012

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod T0000991
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Intensivvårdsteknik
62II01 (Kursplan)
Anm. kod T0001001
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Vårdande bedömning inom intensivvård
62IV01 (Kursplan)
Anm. kod T0001000
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2013

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX02 (Kursplan)
Anm. kod T0001003
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun
Omvårdnad inom intensivvård
62IO01 (Kursplan)
Anm. kod T0001002
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun