Huvudmeny

Civilekonomprogrammet

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Tina Carlson Ingdahl
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Makroekonomi
SMA101 (Kursplan)
Anm. kod A102H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A (Kursplan)
Anm. kod A103H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011 (Kursplan)
Anm. kod A104H
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan
Statistik I
21ST1A (Kursplan)
Anm. kod A105H
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan

Våren 2014

Ekonomistyrning I
21ES1B (Kursplan)
Anm. kod A83V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Internationell ekonomi
21IE1B (Kursplan)
Anm. kod A26V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Marknadsföring för ekonomer
SMG011 (Kursplan)
Anm. kod A27V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Mikroekonomi
SMI01A (Kursplan)
Anm. kod A29V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar

Hösten 2014

Affärsjuridik I
JAF021 (Kursplan)
Anm. kod A66H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan
Finansiell planering
SFI011 (Kursplan)
Anm. kod A67H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Strategisk marknadsföring
SSM011 (Kursplan)
Anm. kod A68H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Externredovisning
SEX01B (Kursplan)
Anm. kod A08V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Finansiell ekonomi
21FE1B (Kursplan)
Anm. kod A03V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Kreativt management
SKM011 (Kursplan)
Anm. kod A09V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Statistik II
NST011 (Kursplan)
Anm. kod A07V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun

Hösten 2015

Balanserat management
SBM012 (Kursplan)
Anm. kod A71H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022 (Kursplan)
Anm. kod A28H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C (Kursplan)
Anm. kod A29H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Finansieringsteori
21FT1C (Kursplan)
Anm. kod A62H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 31 aug - 8 nov
Marknadskommunikation
SMK012 (Kursplan)
Anm. kod A63H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022 (Kursplan)
Anm. kod A31H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Performative Management Revision
SPV012 (Kursplan)
Anm. kod A25H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Redovisningens informationssystem
NRD021 (Kursplan)
Anm. kod A32H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C (Kursplan)
Anm. kod A26H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Skatterätt I
JSK01G (Kursplan)
Anm. kod A01H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 31 aug - 17 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032 (Kursplan)
Anm. kod A30H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Affärsjuridik II
JAF211 (Kursplan)
Anm. kod A01V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod C60V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A91V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A91V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A91V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Fallstudie i redovisningspraktik
21FP1C (Kursplan)
Anm. kod A92V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod A93V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod A93V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Performativ fallstudie i managementpraktik
21PF1C (Kursplan)
Anm. kod A94V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
21PM2C (Kursplan)
Anm. kod A95V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun

Hösten 2016

Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023 (Kursplan)
Anm. kod M16H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod M14H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod M14H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod M14H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod M14H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Internationell redovisning
22IR1D (Kursplan)
Anm. kod M15H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Konsumentbeteende
SKB013 (Kursplan)
Anm. kod M21H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod M13H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod M13H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod M13H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod M13H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D (Kursplan)
Anm. kod M25H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013 (Kursplan)
Anm. kod M22H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D (Kursplan)
Anm. kod M01V7
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D (Kursplan)
Anm. kod M01V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D (Kursplan)
Anm. kod M01V7
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D (Kursplan)
Anm. kod M01V7
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ
Period 16 jan - 4 jun