Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna-Carin Bogren
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10 (Kursplan)
Anm. kod E54H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20 (Kursplan)
Anm. kod E04V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31 (Kursplan)
Anm. kod E37H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik
11FK40 (Kursplan)
Anm. kod E17V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod E02H5
Typ Obl.
Period 14 dec - 17 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK52 (Kursplan)
Anm. kod E31H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 13 dec
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II - för utbytesstudenter
11FKI5 (Kursplan)
Anm. kod E90H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 17 jan
Utbytesstudier: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK5I (Kursplan)
Anm. kod E86H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 17 jan

Våren 2016

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod E02H5
Typ
Period 18 jan - 1 maj
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II; Vetenskapliga perspektiv
C1FK65 (Kursplan)
Anm. kod C51V6
Typ
Period 2 maj - 5 jun

Hösten 2016

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75 (Kursplan)
Anm. kod F15H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Ledarskap och konflikthantering
C1FK70 (Kursplan)
Anm. kod F14H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov