Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR13h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anna-Carin Bogren
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10 (Kursplan)
Anm. kod E55H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20 (Kursplan)
Anm. kod E05V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31 (Kursplan)
Anm. kod E38H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Förskoledidaktiska perspektiv barn, naturvetenskap och teknik
11FK40 (Kursplan)
Anm. kod E18V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod E03H5
Typ Obl.
Period 14 dec - 17 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK52 (Kursplan)
Anm. kod E32H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II - för utbytesstudenter
11FKI5 (Kursplan)
Anm. kod E91H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 17 jan
Utbytesstudier: Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK5I (Kursplan)
Anm. kod E87H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 17 jan

Våren 2016

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61 (Kursplan)
Anm. kod E03H5
Typ Obl.
Period 18 jan - 1 maj
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II; Vetenskapliga perspektiv
C1FK65 (Kursplan)
Anm. kod C02V6
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun

Hösten 2016

Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75 (Kursplan)
Anm. kod F17H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III; Ledarskap och konflikthantering
C1FK70 (Kursplan)
Anm. kod F16H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov