Huvudmeny

Industriell ekonomi - affärsingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: KINAF
Programtillfälleskod: KINAF13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Sara Lorén
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Grundläggande matematik
TT011A (Kursplan)
Anm. kod C14H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Introduktion till industriell ekonomi med akademiskt skrivande och presentationsteknik
41I10A (Kursplan)
Anm. kod C15H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Matematik för ingenjörer 1
TT111A (Kursplan)
Anm. kod C16H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A (Kursplan)
Anm. kod C01H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Naturvetenskap
TT041A (Kursplan)
Anm. kod C17H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Projektteknik
TT141B (Kursplan)
Anm. kod C18H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec

Våren 2014

Datorstödd konstruktion
TM121B (Kursplan)
Anm. kod C09V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Grundläggande statistik med regressionsanalys
TT131A (Kursplan)
Anm. kod C31V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Industriell ekonomi 1
TT0221 (Kursplan)
Anm. kod C35V4
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
41B02A (Kursplan)
Anm. kod C40V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I13A (Kursplan)
Anm. kod C97V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Matematik för ingenjörer 2
TT121A (Kursplan)
Anm. kod C55V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar

Hösten 2014

Byggnadsteknik
41B11B (Kursplan)
Anm. kod C08H4
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Grundläggande statistik med regressionsanalys
TT131A
Anm. kod C46H4
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Industriell ekonomi 2
41I01B (Kursplan)
Anm. kod C36H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Kvalitet och ledningssystem
41I09B
Anm. kod C33H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O (Kursplan)
Anm. kod C118H
Typ Obl.
Period 3 nov - 16 jan
Produktion I
41I16B (Kursplan)
Anm. kod C09H4
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Styr- och reglerteknik
41P04B (Kursplan)
Anm. kod C24H4
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 3 nov - 16 jan

Våren 2015

Fastighetsförvaltning
41I19F (Kursplan)
Anm. kod C99V5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Industriell ekonomi 3
41I23I (Kursplan)
Anm. kod C92V5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Industriell ekonomi 3
41I23I (Kursplan)
Anm. kod C92V5
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Lean Management
41M08B (Kursplan)
Anm. kod C31V5
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Logistikens verktyg och metoder
41I27L (Kursplan)
Anm. kod C81V5
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Logistikens verktyg och metoder
41I27L (Kursplan)
Anm. kod C81V5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Mätningsteknik
41I15B (Kursplan)
Anm. kod C90V5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B (Kursplan)
Anm. kod C36V5
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 19 jan - 23 mar

Hösten 2015

Byggnadsprojekt
41B17B (Kursplan)
Anm. kod C63H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G (Kursplan)
Anm. kod C17H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M (Kursplan)
Anm. kod C11H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M (Kursplan)
Anm. kod C11H5
Gruppnamn Mask
Typ
Period 2 nov - 17 jan
Mekaniska konstruktioner
41i30m (Kursplan)
Anm. kod C65H5
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B (Kursplan)
Anm. kod C13H5
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B (Kursplan)
Anm. kod C12H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B (Kursplan)
Anm. kod C12H5
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov

Våren 2016

Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E (Kursplan)
Anm. kod A127V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun
Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E (Kursplan)
Anm. kod A127V
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun
Flervariabelanalys
A115TG
Anm. kod A211V
Gruppnamn Mask
Typ
Period 18 jan - 5 jun
Flervariabelanalys
A115TG
Anm. kod A211V
Gruppnamn Bygg
Typ
Period 18 jan - 5 jun
Innemiljö
41B05C (Kursplan)
Anm. kod A110V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Produktion II
41I18B (Kursplan)
Anm. kod A128V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Produktionssimulering
41I33P (Kursplan)
Anm. kod A137V
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Produktutveckling
41P14P (Kursplan)
Anm. kod A156V
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E (Kursplan)
Anm. kod E50H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E (Kursplan)
Anm. kod E50H6
Gruppnamn Mask
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A (Kursplan)
Anm. kod E01H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Projektteknik
41I14B (Kursplan)
Anm. kod E04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
  • Schema för dig som sökt från samhällsvetenskapligt program
  • Schema för dig som sökt från naturvetenskapligt eller tekniskt program