Huvudmeny

Magisterutbildning i företagsekonomi

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: SAMEK
Programtillfälleskod: SAMEK13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Affärsdesign
SAD013 (Kursplan)
Anm. kod A106H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023 (Kursplan)
Anm. kod A86H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Balanserat management
SBM012 (Kursplan)
Anm. kod A93H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022 (Kursplan)
Anm. kod A17H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Finansieringsteori
SFI012 (Kursplan)
Anm. kod A94H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Internationell redovisning
22IR1D (Kursplan)
Anm. kod A88H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Konsumentbeteende
SKB013 (Kursplan)
Anm. kod A89H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod A90H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadskommunikation
SMK012 (Kursplan)
Anm. kod A95H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022 (Kursplan)
Anm. kod A22H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Performative Management Revision
SPV012 (Kursplan)
Anm. kod A18H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D (Kursplan)
Anm. kod A91H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Redovisningens informationssystem
NRD021 (Kursplan)
Anm. kod A96H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C (Kursplan)
Anm. kod A19H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013 (Kursplan)
Anm. kod A92H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF1D (Kursplan)
Anm. kod A107H
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Skandinavisk organisation och ledarskap
21SM1B (Kursplan)
Anm. kod A108H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Skatterätt I
JSK01G (Kursplan)
Anm. kod A97H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032 (Kursplan)
Anm. kod A98H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan

Våren 2014

Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A53V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Finansiell ekonomi
21FE1B (Kursplan)
Anm. kod A38V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C (Kursplan)
Anm. kod A09V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Konsumentbeteende ett skandinaviskt perspektiv
21KB1C (Kursplan)
Anm. kod A60V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod A77V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Risk management: risk- och krishantering i organisationer
22RM3D (Kursplan)
Anm. kod A65V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi
22EX1D (Kursplan)
Anm. kod A68V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Supply Chain Management
22SM1D (Kursplan)
Anm. kod A71V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar