Huvudmeny

Magisterutbildning i informatik

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: NAINF13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Cecilia Sönströd
Programansvarig BAB
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Affärsprocessmodellering
22BM1D (Kursplan)
Anm. kod A14H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Business Intelligence 1
22BI1D (Kursplan)
Anm. kod A15H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF1D (Kursplan)
Anm. kod A12H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Trender inom informatik
NTR013 (Kursplan)
Anm. kod A13H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod IDA01431
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod A21V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik
22MI1D (Kursplan)
Anm. kod A31V4
Typ Obl.
Period 30 mar - 8 jun
Systemutvecklingsfilosofier
22SU1D (Kursplan)
Anm. kod A34V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar