Huvudmeny

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 hp, heltid 100% – distans

Bild på två personer som läser en bok bland hyllorna i biblioteket

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD113h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
kursrapport_MADI13_Klassoinfoutv_H13.pdf
kursrapport_MADI13_KO1_H13.pdf
kursrapport_MADI13_KontVok_H13.pdf
MADI13_BI_somforskn_profområde_H13.pdf
MADI13_Utveckl_Leda_H13.pdf
Välkomstbrev_H13_MasterDistans.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Bibliometri och beståndsplanering
32IBB1 (Kursplan)
Anm. kod B31H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
32IBF1 (Kursplan)
Anm. kod B53H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
31IBF1 (Kursplan)
Anm. kod B52H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Introduktion till kunskapsorganisation
32IIK1 (Kursplan)
Anm. kod B29H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov
Klassifikation och informationsutvinning
32IKI1 (Kursplan)
Anm. kod B30H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1 (Kursplan)
Anm. kod B32H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1 (Kursplan)
Anm. kod B40H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
XML och kontrollerade vokabulärer
32IXK1 (Kursplan)
Anm. kod B33H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan

Våren 2014

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
32IAI1 (Kursplan)
Anm. kod B04V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
32IIA1 (Kursplan)
Anm. kod B05V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 5 jun
Introduktion till programmering för bibliotekarier
31IIN1 (Kursplan)
Anm. kod B17V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 23 mar
Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier
32IUB1 (Kursplan)
Anm. kod B52V4
Typ Valbar.
Period 24 mar - 8 jun
Utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande
32IUI1 (Kursplan)
Anm. kod B16V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 23 mar
Utveckling av dynamiska webbtjänster
32IUD1 (Kursplan)
Anm. kod B51V4
Typ Valbar.
Period 24 mar - 8 jun

Hösten 2014

Forskningsmetoder, distans
32IFM1 (Kursplan)
Anm. kod B31H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan
Informationsåtkomst
32IIÅ1 (Kursplan)
Anm. kod B34H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan
Verksamhetsförlagt projektarbete
32IVP1 (Kursplan)
Anm. kod B53H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov

Våren 2015

Masteruppsats, distans
32IUP1 (Kursplan)
Anm. kod B14V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun