Huvudmeny

Masterutbildning i informatik

120 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: NIMAS
Programtillfälleskod: AIMAS13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Cecilia Sönströd
Programansvarig Ulf Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Affärsprocessmodellering
22BM1D (Kursplan)
Anm. kod A10H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Business Intelligence 1
22BI1D (Kursplan)
Anm. kod A11H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF1D (Kursplan)
Anm. kod A08H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Trender inom informatik
NTR013 (Kursplan)
Anm. kod A09H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Algoritmer
21AL1B (Kursplan)
Anm. kod A19V4
Typ Valbar.
Period 31 mar - 8 jun
Algoritmer - fördjupningskurs
NAL013 (Kursplan)
Anm. kod A20V4
Typ Valbar.
Period 31 mar - 8 jun
Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod IDA01431
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod A21V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
e-Business
22EB2D (Kursplan)
Anm. kod A79V4
Typ Valbar.
Period 31 mar - 8 jun
Informationsarkitekturer
22IA1D
Anm. kod A25V4
Typ Valbar.
Period 31 mar - 8 jun
Systemutvecklingsfilosofier
22SU1D (Kursplan)
Anm. kod A34V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar