Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: SGOPS
Programtillfälleskod: SGOPS13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Goran Puaca
Studievägledare Susanne Fogelkvist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A (Kursplan)
Anm. kod E11H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Introduktion till vetenskapsteori och metod
11OU20 (Kursplan)
Anm. kod E12H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov
Organisation, bildning och profession
11OU10 (Kursplan)
Anm. kod E13H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt

Våren 2014

Arbetsrätt
11AR10 (Kursplan)
Anm. kod E12V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Ekonomistyrning
11ES00 (Kursplan)
Anm. kod E14V4
Typ Obl.
Period 5 maj - 8 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00 (Kursplan)
Anm. kod E13V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 4 maj

Hösten 2014

Arbetsvetenskaplig teori
11OA33 (Kursplan)
Anm. kod E04H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Det moderna arbetslivets framväxt
11OA30 (Kursplan)
Anm. kod E05H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt
Psykosociala aspekter
11OU30 (Kursplan)
Anm. kod E06H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 9 nov

Våren 2015

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
11OA43 (Kursplan)
Anm. kod E46V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 29 mar
Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA45 (Kursplan)
Anm. kod E47V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 3 maj
Organisation och ledarskap
11OA40 (Kursplan)
Anm. kod E45V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 feb
Tillämpningsarbete
11OA48 (Kursplan)
Anm. kod E48V5
Typ Obl.
Period 4 maj - 7 jun

Hösten 2015

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet
11OU53 (Kursplan)
Anm. kod E59H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 8 nov
HR i teori och praktik
11OU58 (Kursplan)
Anm. kod E61H5
Typ Obl.
Period 14 dec - 17 jan
Rekrytering
11OU50 (Kursplan)
Anm. kod E58H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt
Utvärdering
11OU55 (Kursplan)
Anm. kod E60H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 13 dec

Våren 2016

Identitet och styrning i dagens arbetsliv
11OA60 (Kursplan)
Anm. kod B53V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 21 feb
Kandidatuppsats
11OA68 (Kursplan)
Anm. kod B55V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Samhällsvetenskaplig metod
11OA63 (Kursplan)
Anm. kod B54V6
Typ Obl.
Period 22 feb - 27 mar

Utbildningsrådet på OPUS-programmet

Valbara kurser på OPUS-programmet