Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Västra Götalandsregionen

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES13hVUVG
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Lena Hedegärd
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Välkomstbrev ANESTESIUTB HT 2013.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Akutmedicin
62KA01 (Kursplan)
Anm. kod F08H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Anestesiologi
62NA01 (Kursplan)
Anm. kod F12H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11 (Kursplan)
Anm. kod F11H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX02 (Kursplan)
Anm. kod F29V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP22 (Kursplan)
Anm. kod F34V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Här finns schema till kurserna i programmet:

1. www.hb.se
2. Snabbval: Student 
3. Schema
4. ”Fristående kurser”, välj kurs eller skriv in tex. ”AKUTMEDICIN”
5. Klicka på en av länkarna under  ”Kurser” (Ofta är det bara en av länkarna som visar schemat)

OBS! Alla kursen är inte schemalagda ännu.