Huvudmeny

Textilingenjörsutbildning

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Textilingenjörsutbildningen på Textilhögskolan!

Som ny student är du varmt välkommen till den enda textilingenjörsutbildningen av sitt slag i Sverige. Under de kommande åren kommer du att möta textil- och konfektionsbranschen, både nationellt och internationellt. Med fokus på den moderna teknikens möjligheter i kombination med kvalitets- och miljöstyrning blir du väl förberedd för det kommande yrkeslivet som textilingenjör.

/Mats Johansson, utbildningsansvarig

Innan terminsstart

Det finns en, frivillig, förberedande repetitionskurs (preparandkurs) i matematik. Under kursen repeteras delar av gymnasiekurserna och är anpassad så att den går att följa antingen med Ma C eller Ma D som förkunskaper. 

Utbildningsstart

Terminen startar den 2 september med Studentkårens Introduktion. Schemat för Introduktionen hittar du delvis i ovanstående länk men också i schemat för din utbildning. 

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: DTEIN
Programtillfälleskod: DTEIN13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Mats Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Envariabelanalys
TEV01A (Kursplan)
Anm. kod D66H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Linjär algebra
TRD01A (Kursplan)
Anm. kod D67H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Trikåteknik
TTV10A (Kursplan)
Anm. kod D68H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Väveriteknik I
TVT021 (Kursplan)
Anm. kod D69H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Industridesign grundkurs
TID02A (Kursplan)
Anm. kod D28V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Konfektionsteknik
51KT01 (Kursplan)
Anm. kod D32V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Matematisk statistik
TVJ22A (Kursplan)
Anm. kod D71V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Anm. kod D53V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar

Hösten 2014

Färg och beredning
51FÄ01 (Kursplan)
Anm. kod D44H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Projekt och projektplanering
51PP20 (Kursplan)
Anm. kod D86H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 28 dec
Statistisk försöksplanering
51SF01 (Kursplan)
Anm. kod D91H4
Typ Obl.
Period 29 sep - 9 nov
Textil mekanik och hållfasthetslära
51MH01 (Kursplan)
Anm. kod D95H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Trikåteknik, påbyggnad
51TP20 (Kursplan)
Anm. kod D102H
Typ Obl.
Period 1 sep - 28 sep
Väveriteknik, påbyggnad
51VP01 (Kursplan)
Anm. kod D113H
Typ Obl.
Period 22 dec - 1 feb

Våren 2015

Hållbar affärs- och produktutveckling
51HB01 (Kursplan)
Anm. kod D75V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Textil materialteknik
51TX20 (Kursplan)
Anm. kod D20V5
Typ Obl.
Period 2 feb - 7 jun
Textilkemi med miljökemi
TTM011 (Kursplan)
Anm. kod D37V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Väveriteknik, påbyggnad
51VP01 (Kursplan)
Anm. kod D113H
Typ Obl.
Period 19 jan - 1 feb

Hösten 2015

Grundläggande företagsekonomi
51FE01 (Kursplan)
Anm. kod D80H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Kvalitets- och miljöstyrning
51KM01 (Kursplan)
Anm. kod D81H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Produktionslogistik
51PL01 (Kursplan)
Anm. kod D82H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Textila konstruktioner och provningsteknik
51TE01 (Kursplan)
Anm. kod D83H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete för kandidatexamen, textilingenjör
TEX03C (Kursplan)
Anm. kod A45V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Textilteknisk fördjupning - konfektionsteknik
51FK01 (Kursplan)
Anm. kod A43V6
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Textilteknisk fördjupning - Teknisk och funktionell textil
51AT01 (Kursplan)
Anm. kod A44V6
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar