Huvudmeny

Webbredaktör

180 hp, heltid 100%

Bild på studenter som sitter bakom datorer i en datasal

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: NGWEK
Programtillfälleskod: NGWEK13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Claes Lennartsson
Programansvarig Johan Eklund
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Kursrapport WEBB13 31FKW1 HT14.pdf
Kursrapport WEBB13 31KIN1 31FIB1 VT15
Kursrapport Webb13 TP2 HT14.pdf
kursrapport_WEBB13_SocMed_H13.pdf
WEBB13_BildoGrafProd_H13.pdf
WEBB13_FormgivnLayout_H13.pdf
WEBB13_Textprod1_V14.pdf
WEBB13_WEBBDIST13_introkurs_H13.pdf
Välkomstbrev_H13_Webbredaktör_campus.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Bild & grafisk produktion
31KBG1 (Kursplan)
Anm. kod B62H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov
Sociala medier
31KSM1 (Kursplan)
Anm. kod B69H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 6 dec
Tekniker för webbdesign
31KTW1 (Kursplan)
Anm. kod B64H3
Typ Obl.
Period 9 dec - 19 jan
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv
31KUW1 (Kursplan)
Anm. kod B50H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt

Våren 2014

Content management
31KCM1 (Kursplan)
Anm. kod B13V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 19 feb
Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering
31KDW1 (Kursplan)
Anm. kod B56V4
Typ Obl.
Period 1 maj - 8 jun
Formgivning och layout
31KFO1 (Kursplan)
Anm. kod B54V4
Typ Obl.
Period 20 feb - 23 mar
Textproduktion 1
31KTP1 (Kursplan)
Anm. kod B41V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 30 apr

Hösten 2014

Animering och multimedia för webben I
31KAM1 (Kursplan)
Anm. kod B22H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt
Formgivning av webbsidor
31KFW1 (Kursplan)
Anm. kod B62H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 7 dec
Informationsjuridik
31KIJ1 (Kursplan)
Anm. kod B65H4
Typ Obl.
Period 8 dec - 18 jan
Textproduktion 2
31KTP2 (Kursplan)
Anm. kod B48H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 5 nov

Våren 2015

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser
31KDW2 (Kursplan)
Anm. kod B42V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 18 feb
Information genom bild och text 1
31KIN1 (Kursplan)
Anm. kod B51V5
Typ Obl.
Period 19 feb - 22 mar
Projekt: webbplatsutveckling
31KPW1 (Kursplan)
Anm. kod B56V5
Typ Valbar.
Period 20 apr - 7 jun
Projektarbete
31KPA1 (Kursplan)
Anm. kod B57V5
Typ Valbar.
Period 20 apr - 7 jun
Teori och metod för webbplatsutveckling
31KTM1 (Kursplan)
Anm. kod B55V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 19 apr
Textproduktion 3
31KTX3 (Kursplan)
Anm. kod B44V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 18 feb

Hösten 2015

Animering och multimedia för webben 2
C3KAM2 (Kursplan)
Anm. kod B72H5
Typ Valbar.
Period 5 okt - 4 nov
Datadesign
31KDD1 (Kursplan)
Anm. kod B41H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 4 okt
Gränssnittsutveckling
31KGU1 (Kursplan)
Anm. kod B80H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 6 dec
Information genom bild och text 2
C3KIN2 (Kursplan)
Anm. kod B69H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 4 okt
Modellering
31KMO1 (Kursplan)
Anm. kod B81H5
Typ Obl.
Period 7 dec - 17 jan
Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering
C3KPD1 (Kursplan)
Anm. kod B71H5
Typ Valbar.
Period 5 okt - 4 nov
Teknisk utveckling
C3KTU1 (Kursplan)
Anm. kod B77H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 6 dec

Våren 2016

Examensarbete
C3KEX1 (Kursplan)
Anm. kod C137V
Typ Obl.
Period 23 mar - 5 jun
Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling
C3KTT1 (Kursplan)
Anm. kod C132V
Typ Obl.
Period 18 jan - 22 mar