Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen sektion.

Välkommen till BHS!

Alen Doracic och Amanda Glimstedt, programansvariga

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Kursrapport BIB13 BIB14 31BUN1 VT15
Kursrapport BIB13 BIB14 Databaskonstruktion VT15.pdf
Kursrapport BIB13 BIB14 Internat society and politics VT15
Kursrapport BIB14 31BRA1 HT15.pdf
Kursrapport BIB14 Bibliotek och användare VT15
Kursrapport BIB14 BIS1 campus HT14.pdf
VÄLKOMSTBREV_bibliotekarie_HT14.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Bibliotek i samhället 1
31BBI1 (Kursplan)
Anm. kod B04H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 7 dec
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1 (Kursplan)
Anm. kod B35H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1 (Kursplan)
Anm. kod B05H4
Typ Obl.
Period 8 dec - 18 jan

Våren 2015

Barn, unga, medier och bibliotek
31BUN1 (Kursplan)
Anm. kod B40V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Bibliotek och användare 1
31BIA1 (Kursplan)
Anm. kod B04V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 18 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1 (Kursplan)
Anm. kod B16V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 30 apr
Databaskonstruktion
31BDB1 (Kursplan)
Anm. kod B53V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Internet, samhälle och politik
31BSP1 (Kursplan)
Anm. kod B38V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Litteratursociologi
31BLS1 (Kursplan)
Anm. kod B62V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Utveckling och underhåll av webbsidor
31BUT1 (Kursplan)
Anm. kod B36V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1 (Kursplan)
Anm. kod B15V5
Typ Obl.
Period 19 feb - 22 mar

Hösten 2015

Bibliotek i samhället 2
31BBI2 (Kursplan)
Anm. kod B08H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 4 nov
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1 (Kursplan)
Anm. kod B07H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt
Information Retrieval
31BIF1 (Kursplan)
Anm. kod B12H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Informationskompetenser
31BIT1 (Kursplan)
Anm. kod B11H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2 (Kursplan)
Anm. kod B10H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Samtidslitteratur
C3BSL1 (Kursplan)
Anm. kod B86H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Skolbibliotek: funktion och verksamhet
31BSF1 (Kursplan)
Anm. kod B13H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan

Våren 2016

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1 (Kursplan)
Anm. kod C150V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Bibliotek och användare 2
31BIA2 (Kursplan)
Anm. kod C94V6
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1 (Kursplan)
Anm. kod C176V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Informationskompetens och lärande
31BIP1 (Kursplan)
Anm. kod C111V
Typ Obl.
Period 23 mar - 1 maj
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1 (Kursplan)
Anm. kod C148V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1 (Kursplan)
Anm. kod C151V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Professionell informationssökning
31BPI1 (Kursplan)
Anm. kod C93V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb
Vetenskaplig publicering
C3BVP1 (Kursplan)
Anm. kod C161V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun

Hösten 2016

Att vägleda i samhällsinformation
31BAV1 (Kursplan)
Anm. kod B70H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliometrins grunder
31BBG1 (Kursplan)
Anm. kod B68H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
31BRA2 (Kursplan)
Anm. kod B07H6
Typ Obl.
Period 29 sep - 30 okt
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2 (Kursplan)
Anm. kod B71H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov
IKT för undervisande bibliotekarier
C3BUB1 (Kursplan)
Anm. kod B82H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kulturpolitik
31BKU1 (Kursplan)
Anm. kod B80H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
31BBS3 (Kursplan)
Anm. kod B14H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 28 sep

Våren 2017

Kandidatuppsats
31BUP1 (Kursplan)
Anm. kod B09V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 4 jun
Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
C3BLH1 (Kursplan)
Anm. kod B06V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
31BVF2 (Kursplan)
Anm. kod B03V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb