Huvudmeny

Event Management

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: SGEMA
Programtillfälleskod: SGEMA14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Anders Hultén
Studievägledare Majid Jaffari
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Entreprenörskap och försäljning
21EF1A (Kursplan)
Anm. kod A54H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Event som upplevelseproduktion
ÖEU011 (Kursplan)
Anm. kod A55H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Grundläggande marknadsföring för event
21ME1A (Kursplan)
Anm. kod A56H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Redovisning för event
SRV011 (Kursplan)
Anm. kod A57H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Event IT
NEI011 (Kursplan)
Anm. kod A46V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Eventledning och praktiskt eventarbete
ÖVE011 (Kursplan)
Anm. kod A47V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Organisering av event I
ÖOE011 (Kursplan)
Anm. kod A44V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Projektledning för event
21PE1A (Kursplan)
Anm. kod A45V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar

Hösten 2015

Eventmarknadsföring
21EM1C (Kursplan)
Anm. kod A54H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Professionell försäljning
21PF1A (Kursplan)
Anm. kod A52H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Storytelling som management av event
ÖST011 (Kursplan)
Anm. kod A55H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Strategisk marknadsföring för Event
21SE1B (Kursplan)
Anm. kod A53H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov

Våren 2016

Ekonomistyrning för event
21EV1A (Kursplan)
Anm. kod A78V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Organisering av event II
SOE201 (Kursplan)
Anm. kod A84V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Projektbaserat utvecklingsarbete
21PR1A (Kursplan)
Anm. kod A83V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Strategisk destinationsutveckling genom event
21DU1B (Kursplan)
Anm. kod A76V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun

Hösten 2016

Praktik för event managers
21PE1C (Kursplan)
Anm. kod M47H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C (Kursplan)
Anm. kod M61V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C (Kursplan)
Anm. kod M63V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 26 mar
Säljledning för event
21SL1B (Kursplan)
Anm. kod M62V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar