Huvudmeny

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: KMBYG
Programtillfälleskod: KMBYG14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Agnes Nagy
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Byggnaden som system
42B02C (Kursplan)
Anm. kod C75H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter
42B01C (Kursplan)
Anm. kod C77H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM
42B14A (Kursplan)
Anm. kod C116H
Typ Obl.
Period 3 nov - 11 jan
Robusta försörjningssystem
42B03C (Kursplan)
Anm. kod C101H
Typ Obl.
Period 27 okt - 16 jan

Våren 2015

Examensarbete i magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande
42BE15 (Kursplan)
Anm. kod C104V
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Klassningssystem för byggnader och hållbara städer
42BK07 (Kursplan)
Anm. kod C109V
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Resurseffektivt byggande: LCA, LCC
42BR07 (Kursplan)
Anm. kod C102V
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar