Huvudmeny

Magisterutbildning i företagsekonomi

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: SAMEK
Programtillfälleskod: SAMEK14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Glenn Fihn
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Affärsdesign
22AD1D (Kursplan)
Anm. kod A81H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023 (Kursplan)
Anm. kod A80H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Balanserat management
SBM012 (Kursplan)
Anm. kod A69H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022 (Kursplan)
Anm. kod A15H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C (Kursplan)
Anm. kod A16H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Finansieringsteori
21FT1C (Kursplan)
Anm. kod A70H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D (Kursplan)
Anm. kod A74H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Internationell redovisning
22IR1D (Kursplan)
Anm. kod A75H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Konsumentbeteende
SKB013 (Kursplan)
Anm. kod A76H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013 (Kursplan)
Anm. kod A77H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Marknadskommunikation
SMK012 (Kursplan)
Anm. kod A71H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022 (Kursplan)
Anm. kod A17H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Performative Management Revision
SPV012 (Kursplan)
Anm. kod A18H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D (Kursplan)
Anm. kod A78H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C (Kursplan)
Anm. kod A19H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013 (Kursplan)
Anm. kod A79H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF2D (Kursplan)
Anm. kod A95H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 9 nov
Skandinavisk organisation och ledarskap
21SM2B (Kursplan)
Anm. kod A87H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan
Skatterätt I
JSK01G (Kursplan)
Anm. kod A01H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032 (Kursplan)
Anm. kod A73H4
Typ Valbar.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Affärsjuridik II
JAF211 (Kursplan)
Anm. kod A63V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012 (Kursplan)
Anm. kod A75V5
Typ
Period 19 jan - 29 mar
Finansiell ekonomi
21FE1B (Kursplan)
Anm. kod A03V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C (Kursplan)
Anm. kod A28V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012 (Kursplan)
Anm. kod A71V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar
Risk Management
22RM1D (Kursplan)
Anm. kod A60V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi
22EX1D (Kursplan)
Anm. kod A59V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Supply Chain Management
22SM1D (Kursplan)
Anm. kod A62V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 29 mar