Huvudmeny

Magisterutbildning i informatik

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: NAINF14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Cecilia Sönströd
Programansvarig Ulf Johansson
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Affärsprocessmodellering
22BM1D (Kursplan)
Anm. kod A42H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Business Intelligence 1
22BI3D (Kursplan)
Anm. kod A43H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF2D (Kursplan)
Anm. kod A44H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Trender inom informatik
22TR1D (Kursplan)
Anm. kod A45H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

Data Mining
22DM1D (Kursplan)
Anm. kod A19V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik
22MI1D (Kursplan)
Anm. kod A21V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Systemutvecklingsfilosofier
22SU1D (Kursplan)
Anm. kod A23V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar