Huvudmeny

Maskiningenjör - produktutveckling

180 hp, heltid 100%

Morgondagens innovatör – välkommen!

Michael Tittus.Grattis till att ha valt ett av de mest kreativa ingenjörsyrkena - produktutvecklare i maskinteknik!

Med en examen i maskinteknik - produktutveckling kommer du att kunna utveckla nya produkter, ta fram idéer och koncept samt utvärdera dessa systematiskt, konstruera/modellera, beräkna hållfasthet, skapa konstruktionsunderlag, planera och genomföra projekt i grupp. Gruppdeltagarna övar med utgångspunkt från olika ansvarsområden i så kallade tvärfunktionella team för att öka förståelsen av hela produktutvecklingsprocessen. Allt detta är endast en del av en maskiningenjörs vardag.

Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen, med en direkt koppling till verkligheten kommer du att få relevanta praktiska anknytningar till de klassiska maskinämnena.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.

Välkommen till en resa som öppnar portarna till innovationens värld!

Michael Tittus
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås, läs mer
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TGMAS
Programtillfälleskod: KMASK14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kontaktperson Lars Ekström
Programansvarig Michael Tittus
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Datorstödd konstruktion
TM121B (Kursplan)
Anm. kod C31H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Introduktion Maskiningenjör
41P01A (Kursplan)
Anm. kod C82H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Matematisk analys
41A05A (Kursplan)
Anm. kod C114H
Typ Obl.
Period 10 nov - 16 jan
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A (Kursplan)
Anm. kod C90H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov

Våren 2015

Linjär algebra
41A01A (Kursplan)
Anm. kod C67V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Matematisk statistik
TT091A (Kursplan)
Anm. kod C02V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Mekanik
TT081A (Kursplan)
Anm. kod C11V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Termodynamik
TT051A (Kursplan)
Anm. kod C01V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Hållfasthetslära
TM091B (Kursplan)
Anm. kod C19H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I13B (Kursplan)
Anm. kod C18H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Maskinelement
41P09M (Kursplan)
Anm. kod C80H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Materialkunskap
41P10M (Kursplan)
Anm. kod C79H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Datorstödd konstruktion fortsättningskurs
TM051B (Kursplan)
Anm. kod A179V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Konstruktionsprojekt
41P02B (Kursplan)
Anm. kod A153V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B (Kursplan)
Anm. kod A144V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Tillverkningsteknologi
41P15T (Kursplan)
Anm. kod A157V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun

Hösten 2016

FEM-analys
41P03B (Kursplan)
Anm. kod E42H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Projektteknik
41I14B (Kursplan)
Anm. kod E04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B (Kursplan)
Anm. kod E05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Styr- och reglerteknik
41P04B (Kursplan)
Anm. kod E43H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Energiteknik för maskiningenjörer
41P08M (Kursplan)
Anm. kod E26V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Examensarbete i maskinteknik
41P06E (Kursplan)
Anm. kod E25V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Produktutveckling
41P14P (Kursplan)
Anm. kod E24V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar