Huvudmeny

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 hp, heltid 100% – distans

Välkommen till masterprogrammet i B & I!

Helena FranckeMasterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat informationsarbete och utveckling av informationstjänster. Kanske har du erfarenhet av sådant arbete sen tidigare, kanske är du helt oerfaren, det spelar ingen roll. Vi ser dig som en spännande tillgång som kan berika programmet på flera sätt. Utmaningarna är många för att kunna utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, detta arbete.

Mikael GunnarssonDu är välkommen att läsa någon kurs eller termin vid universitet utomlands eller att skriva din uppsats som en Minor Field Study i ett utvecklingsland. Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) har kontakt med flera utländska universitet.

Programmet är upplagt så att det ger en bred grund att stå på, samtidigt som möjligheterna till individuell specialisering och profilering är goda. Anknytningen till skilda professionella fält såväl som till forskningen inom ämnet är en viktig ledstjärna i programmets planering.

Helena Francke och Mikael Gunnarsson, programansvariga

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD114h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Mikael Gunnarsson
Programansvarig Helena Francke
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Course report 32IAI1 VT2015.pdf
kursrapport MADI14 32IIK1 HT14.pdf
Kursrapport MADI14 32IVP1 HT15.pdf
kursrapport MADI14 32IXK1 HT14.pdf
kursrapport ÖTBK13 vt15.pdf
Kursrapport SIK14 Knowledge Management VT15
kursrapport_MADI14_BoIsomforsknområde_H14.pdf
kursrapport_MADI14_VetPub_H14.pdf
VÄLKOMSTBREV_master_distans_HT14.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
32IBF1 (Kursplan)
Anm. kod B25H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
31IBF1 (Kursplan)
Anm. kod B26H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Introduktion till kunskapsorganisation
32IIK1 (Kursplan)
Anm. kod B36H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Klassifikation och informationsutvinning
32IKI1 (Kursplan)
Anm. kod B39H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1 (Kursplan)
Anm. kod B52H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan
Vetenskaplig publicering
ÖTVP13 (Kursplan)
Anm. kod B54H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
XML och kontrollerade vokabulärer
32IXK1 (Kursplan)
Anm. kod B56H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan

Våren 2015

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
32IAI1 (Kursplan)
Anm. kod B10V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Bilddigitalisering av kulturarvet
ÖTBK13 (Kursplan)
Anm. kod B12V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 22 mar
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
32IIA1 (Kursplan)
Anm. kod B26V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Knowledge management
32SKM1 (Kursplan)
Anm. kod B13V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 22 mar
Strategisk kommunikation
32SSK1 (Kursplan)
Anm. kod B25V5
Typ Valbar.
Period 23 mar - 7 jun
Textkodning av kulturarvet
ÖTTK13 (Kursplan)
Anm. kod B27V5
Typ Valbar.
Period 23 mar - 7 jun
Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier
32IUB1 (Kursplan)
Anm. kod B28V5
Typ Valbar.
Period 23 mar - 7 jun
Utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande
32IUI1 (Kursplan)
Anm. kod B11V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Forskningsmetoder, distans
32IFM1 (Kursplan)
Anm. kod B62H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Informationsåtkomst
32IIÅ1 (Kursplan)
Anm. kod B64H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 17 jan
Verksamhetsförlagt projektarbete
32IVP1 (Kursplan)
Anm. kod B63H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov

Våren 2016

Masteruppsats, distans
32IUP1 (Kursplan)
Anm. kod C100V
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun