Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programansvarig lib
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan
Välkomstbrev DSK 08 HT 2014.pdf

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01 (Kursplan)
Anm. kod F28H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan
Folkhälsa och folkhälsoarbete
62DF01 (Kursplan)
Anm. kod F29H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Ledarskap och vårdutveckling
62DL01 (Kursplan)
Anm. kod F30H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsa
62DB02 (Kursplan)
Anm. kod F28V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
62DÄ01 (Kursplan)
Anm. kod F29V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01 (Kursplan)
Anm. kod F41H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov

Såhär hittar du schema till utbildningen:

  1. www.hb.se
  2. Målgrupp: Student 
  3. Gör det själv
  4. Schema
  5. Program, välj Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp  (GDIST)
  6. Klicka på länken Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp  (GDIST14h)

 

Observera att det kan ske ändringar i schemat.