Huvudmeny

Textilekonomutbildning

180 hp, heltid 100%

Välkommen till textilekonomutbildningen!

Som ny student är du varmt välkommen till textilekonomutbildningen som kommer att ge dig kunskaper om den textila tillverkningen och fördjupad kunskap inom företagsekonomi och marknadsföring. Utbildningen förbereder dig på ett arbete i den textila värdekedjan, såväl nationellt som internationellt.

Lars Hedegård, utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 1 september med Studentkårens Introduktion.  

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: DTEKO
Programtillfälleskod: DTEKO14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Martin Behre
Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Dokument

Utbildningsplan

Blockschema

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Marknadsföring för ekonomer
TMG011 (Kursplan)
Anm. kod D72H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Organisationsdesign och managementrecept
51OM01 (Kursplan)
Anm. kod D74H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Trikåteknik
TTV10A (Kursplan)
Anm. kod D101H
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Väveriteknik
51TK01 (Kursplan)
Anm. kod D104H
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

Finansiell planering
51FP20 (Kursplan)
Anm. kod D09V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik
51KV01 (Kursplan)
Anm. kod D16V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Redovisningens grunder och tekniker
TRT011 (Kursplan)
Anm. kod D40V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Textil materiallära - grundkurs
51TG01 (Kursplan)
Anm. kod D19V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun

Hösten 2015

Ekonomistyrning I
51EK01 (Kursplan)
Anm. kod D74H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 7 nov
Externredovisning
51EX01 (Kursplan)
Anm. kod D97H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Färg och beredning med reklamationshantering
TFB03A (Kursplan)
Anm. kod D75H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 7 nov
Logistik och styrning av försörjningskedjor
SLS011 (Kursplan)
Anm. kod D96H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Företagande och affärer i textil- och modebransch
51FÖ01 (Kursplan)
Anm. kod A05V6
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Hållbar affärs- och produktutveckling
51HB01 (Kursplan)
Anm. kod A28V6
Typ Valbar.
Period 28 mar - 5 jun
Internationellt ledarskap
51IL01 (Kursplan)
Anm. kod A07V6
Typ Valbar.
Period 28 mar - 5 jun
Strategisk marknadsföring I
21SF1B (Kursplan)
Anm. kod A106V
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Internationellt företagande
SIF01B (Kursplan)
Anm. kod M75H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Management och estetik med inriktning mot modekommunikation
51ME02 (Kursplan)
Anm. kod M74H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Textil produktion
51TP30 (Kursplan)
Anm. kod M76H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Forskningsmetoder på kandidatnivå
51FM01 (Kursplan)
Anm. kod M16V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Inköp
TIN02C (Kursplan)
Anm. kod M15V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
51KF01 (Kursplan)
Anm. kod M17V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun